Munchmuseet, MM N 2738

MM N 2738, Munchmuseet. Datert 5.1.1912. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2738 bl. 1r
    
    Sehr geehrter Hrr!


    Bitte gütigst mir
mitzutheilen wo { … }Sie
letzte Jahre von meiner
Gravuren verkauft haben
und mir mein{ … }e A{ … }ntheil
zuschieck{ … }en –

    
    Mit vorzuglicher Hochachtung
    Edvard Munch

5-1-1912