Munchmuseet, MM N 2793

MM N 2793, Munchmuseet. Datert 7.1.1934. Brev til Harry Fett

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2793 bl. 1r

    
    Kjære Harry Fett!


    Mine aller bedste takk for den
skjønne udgave af {n}Norsk Malerkunst
i middelalderen {–}og for norsk kirkekunst –
Den første blir en pryd for min boksamling
Jeg har forøvrigt i sin tid kjøbt en
annen udgave af den og har studeret den
med { … }stor interesse – De ser jeg følger med
bokhandelen    Det har jeg desuten følt som
pligt – Det blir en kjær present til min
søster den jeg tidligere har havt –

    Jeg følger Dem med stor interesse i
Ægypten – Ægteskabene i ‹østen› er pragtfulde
og lærerige –  …  Er det forresten ikke noe kvinnen
har indbildt os så længe verden har stået at
vi er herskere?

    
    Mange hilsener
    Deres hengivne Edvard Munch

Ekely 7/1 34