Harry Fett

Harry Per Fett (1875–1962)
Norsk kunsthistoriker, antikvar og fabrikkeier. Stifter av tidsskriftet Kunst og kultur. Gift med Harriet Fett.

Tilknyttet

  Relaterte personer

  Les mer

  Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett

  I det digitale arkivet finnes det 27 brev/brevutkast til denne mottakeren.

  Munchmuseet, MM N 90.    Brevutkast. Datert 1939.
  «Jeg må meddele Dem at der ikke kan reproduceres noget af mine malerier eller af grafik uten at jeg gir min specielle tilladelse – Jeg må osså s få teksten hvortil reproduktionerne blir brugt til gjennemsyn og må vite hvordan reproduktionerne blir sat in i texten»
  Munchmuseet, MM N 687.    Brevutkast. Datert 6.5.1939.
  «På grunn af lange tiders sygdom og sygelighet kan jeg ikke foruroliges ved en konferance – Det kan koste mig synet som to gange stærkt har været truet og angrebet – Sids{ … }t ifjor vår.»
  Munchmuseet, MM N 1678.    Brevutkast. Datert 1933.
  «Den egentlige grund { … }hvorfor jeg kom op fik jeg ikke udrettet – Jeg vilde forklare D be { … }Dem forklare Deres fru hvorfor jeg ikke kan tænke på hennes forslag nu – { … }Det er mig så vanskeli at skrive at jeg heller reiser til Berlin først.»
  Munchmuseet, MM N 1679.    Brevutkast. Datert 1930–1940.
  «Jeg kommer tilbage til de to portrætter før og efter 1905. Det er forøvrig en praktis{ … }k måte at løse alle de bestemmelser af tid for billeder Det er bare at ta et tal og sætte halvparten af malerens billeder før den annen efter tallet –»
  Munchmuseet, MM N 1680.    Brevutkast. Datert 2.5.1939.
  «Det er mig meddelt at Kunst og Kultur i næste nummer vil bringe artikeler om mig og min Kunst og samtidig bringe reproduktioner af mine arbeider skal jeg meddele følgende:»
  Munchmuseet, MM N 1681.    Brev. Datert 1939.
  «Det er mig meddelt at i næste hefte skal komme artikeler om min kunst så må jeg gjøre opmærksom på følgende:»
  Munchmuseet, MM N 1682.    Brevutkast. Datert 5.5.1939.
  «På grunn af lange tiders sygdom og sygelighet kan jeg ikke foruroliges ved en konferance – Det kan koste mig synet som to gange stærkt er truet og angrebet – Sidst ifjor vår –»
  Munchmuseet, MM N 1683.    Brevutkast. Datert 29.10.1932.
  « Også Du min søn Brutus!»
  Munchmuseet, MM N 1684.    Brevutkast. Datert 13.1.1934.
  «Det er jo noe som ligner vexler slige gravurer – La mig ikke udtale mig så bestemt som igår før jeg helt får gjennem- gået min beholdning af grav{ … }urer.»
  Munchmuseet, MM N 1685.    Brevutkast. Datert 1932.
  « Deres forslag er nok noget at tænke på om jeg end ikke før har tænkt mig at mine bilder skulde mentalunder- søges! At de{ … }n ikke kan udføres så snart planen Deres, vil De forstå af dette brev – Det var nok en feiltagelse af mig atter at vove mig i Oslos nærhed – Jeg f{ … }år der ikke ro hvilket er mig høist nødvendigt især efter min øiensygdom for 2 ½ år siden. Den kom jo direkte af at jeg blev overbebyrdet med alt muligt – Jeg blir stadig lidt bedre om end mit gode øie aldri blir brugbart til at male med –»
  Munchmuseet, MM N 1686.    Brevutkast. Datert 1934.
  «Det var intresant at se den geniale måte at bestemme et billedes tid på –»
  Munchmuseet, MM N 1687.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Hjertelig tak for den pragtfulde bok – og for Norsk Kirkekunst    Norsk Kirkekunst intreserer mig på en måte mest at læse d{ … }a den er ny for mig – Norges Malerkunst i Middelalderen har jeg kjøbt i sin tid – og studeret med stor interesse – {m}Men denne pragtudgave er jo noe for sig selv – De ser jeg følger da med – Jeg har nemlig syntes det osså var pligt at kjøbe»
  Munchmuseet, MM N 1688.    Brevutkast. Datert 1934.
  «De spurte mig om hva jeg syns om Kunst og Kulturs sidste hæfte – Jeg syns det som er værdig dette Nordens bedste kunstblad –»
  Munchmuseet, MM N 1689.    Brevutkast. Datert 1934.
  «Tilbage til portrætterne i Kunst og Kultur –»
  Munchmuseet, MM N 1690.    Brevutkast. Datert 1934.
  «Forat komme tilbake til vor telefonsamtale. Telefon- samtaler dette farlige apparat har jeg omtrent sluttet med Osså her afbrudt forbindelse med omverdenen – – Det var de to portrætter før og efter 1905 – Letvindt måte at angive årstallet på billeder på! – Alle billeder jeg nu maler er altså efter 1905 –»
  Munchmuseet, MM N 1691.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Jeg har jeg håber blot foreløbig trukket mig tilbage fra alt og alle – Det er i det håb derved at komme lidt mer til kræfter –»
  Munchmuseet, MM N 2790.    Brev. Ikke datert.
  «Med hensyn til priserne på gravurerne der er tilbudt tilsalgs af Roede skal jeg si selvportræt med hånden kan ikke mer fåes hos mig – 3 a 400 kr kan ikke sies at være for dyrt –»
  Munchmuseet, MM N 2791.    Brev. Ikke datert.
  «Jeg glemte at de { … }fotografier af ar{ … }beiderlivet jeg har hos Væring er væsentli ufærdige billeder»
  Munchmuseet, MM N 2792.    Brevutkast. Datert 1933.
  «Jeg fik ikke udført mit ærende hos Dem... Jeg vilde nemlig bedt Dem forklare Deres frue at jeg nok har tænkt på engang at h vise mine vægge herute frem. Men jeg kan ikke se til hvilket formål jeg vil la den eventuelle intækt gå – Nu er det umuligt da jeg som bekjendt er i frivillig isolation. Så vilde jeg De skulde forklaret hende hvo at det er mig så vanskeli at skrive breve og ha med foretninger at gjøre at jeg i sin tid foretog en reise til Berlin for at undgå at skrive brev – Nu går jeg med mine { … }erholdte { … }breve i en mappe i håb om engang at kunne besvare dem –»
  Munchmuseet, MM N 2793.    Brev. Datert 7.1.1934.
  «Mine aller bedste takk for den skjønne udgave af {n}Norsk Malerkunst i middelalderen {–}og for norsk kirkekunst – Den første blir en pryd for min boksamling Jeg har forøvrigt i sin tid kjøbt en annen udgave af den og har studeret den med { … }stor interesse – De ser jeg følger med bokhandelen    Det har jeg desuten følt som pligt – Det blir en kjær present til min søster den jeg tidligere har havt –»
  Munchmuseet, MM N 2794.    Brev. Datert 16.1.1934.
  «Det er ikke godt at si nu hva gravurer af mig er værde – Det bestemmes af handelen Jeg har i de sidste 15 år { … }ikke villet sælge stort – Jeg har blot solgt forholdsvis ganske få – Jeg er inderli gla for mit fremsyn –»
  Munchmuseet, MM N 3501.    Brev. Datert 2.3.1911.
  «{I}Enda jeg har abonneret på «Kunst og Kultur» { … }har til- { … }ladet en Tegning at re{ … }produceres i Bladet – samt { … }er skjældt ud i Bladet for samme Tegning er Heftet ennu ikke kommet mig i Hænde – Det synes mig at være noget { … }norsk før 1905 –»
  Munchmuseet, MM N 3502.    Brev. Datert 8.5.1939.
  «De kan la manuskriptet angående mig sendes ud til mig på Ekely enten portionsvis eller helt manuskript hvis det er færdigt»
  Munchmuseet, MM N 3503.    Brev. Datert 2.5.1939.
  «Da { … }det er mig meddelt at Kunst og Kultur i næste nummer af tidsskriftet vil bringe artikler om mig og min kunst og samtidig bringe reproduktioner af mine arbeider skal jeg meddele følgende:»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 707 (PN 758).    Brev. Datert 1933.
  «Tusind takk for flere sendinger Jeg skal skrive nærmere.»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 707 (PN 759).    Brev. Datert 1933.
  «Jeg fik ikke udført mit ærende hos Dem. Jeg vilde nemlig bedt Dem forklare Deres frue at jeg nok har tænkt på engang at vise mine vægge herute frem. Men jeg kan ikke se til hvilke formål jeg vil la den svimlende intækt gå – Nu er det umuligt da jeg som bekjendt er i frivillig isolation. Så vilde jeg De skulde forklaret hende at det er mig så vanskelig at skrive brev og ha med forretninger at gjøre, at jeg i sin tid fore- tog en reise til Berlin for at undgå at skrive brev – Nu går jeg med mine erholdte breve i en mappe i håb om engang at kun- ne besvare dem – Med min bedste vilje kan jeg ikke tilstå annet end at det var ganske naturlig at jeg trodde det var Dem der havde tilskrevet mig – Er det ikke så at I har samme fornavne, skriver på samme papir med samme håndskrift? Eller tar jeg feil? – Drømmer jeg?»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 707 (PN 760).    Brev. Datert 12.1933.
  «Hjertelig takk for før og nu og gode ønsker om godt nytår til Dem og Deres»

  Brev fra Harry Fett til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 170.   Brev. Datert 26.09.1934.  
  Munchmuseet, MM K 171.   Brev. Datert 04.05.1939.  
  Munchmuseet, MM K 172.   Brev. Datert 23.11.1942.  
  Munchmuseet, MM K 5232.   Brev. Datert 11.12.1943.  

  Harry Fett er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 14.   Brev fra Johan Anker. Datert 21.09.1911. Se s. 2
  «varm – Desværre haver Harry Fett netop mistet sin far og i den anledning er hans tid stærkt optat – Imidlertid skal Axel Hei- berg være stærkt interesert, men han er endnu paa sin gaard langt oppe i Nummedal –»
  Munchmuseet, MM K 911.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 11.09.1906. Se s. 2
  «Har gjennemseet masser af kort og illustrerede blade men først idag fundet noget brugeligt Jeg afsender nemlig idag «Festskrift i anledning af Thorvald og Mally Lammers sølvbryllup» her vil du finde et af mig anmærket billede af Ders hjem, dette billede maatte udmærket kunne bruges, stilen er ægte norsk Du skal forresten faa mere fra mig skriv du ogsaa snart lidt og fortæl mig om du kan bruge noget af hvad jeg har sendt. Finder du noget hos Fett»
  Munchmuseet, MM N 1395.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
  «Både Høst og Harry Fett er blit vegetarianere»
  Munchmuseet, MM N 1678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se bl. 1v
  «Vær så snil at hilse Deres frue – Jeg læste Harry Fett – Det var Harriet Fett! De får fortælle at jeg har bestemt mig for frivillig isolation istedetfor nervekuranstalt og tilbringer derfor min tid med reiser. Hi Kuren er blandt annet «ingen breve» «ingen foretninger» –»
  Munchmuseet, MM N 1694.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1933. Se bl. 1v
  «Jeg spurte Harry Fett. Har ikke kvinnen indbildt os siden verdens skabelse at vi er herskere – Jeg må tænke på dette når jeg ser at enkelte ting i vort hjem er trods mine at jeg itide var ute dog er blit efter min søsters hode – Vi er ute og fægter men kvinnen bestemmer»
  Munchmuseet, MM N 2067.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1932–1933. Se bl. 1v
  « Jeg har gjort anmærkninger i hæftet – Jeg vilde si at når man taler om livsfrisen og de såkaldte symbolske eller literære billeder – glemmer man at huske på at det var osså samtidig en ren artistisk bevægelse – Det var forenkling (som forresten var mit mål osså i de t{d}idligere billeder) Det var den korteste linie – heraf den spændte bue (Der blev ‹manierert› i den slappe jugendstil) Det var jernkonstruktion – Eifeltårnet …  Jeg tror man vil kunne finde sammen- hæng med datidens bestræbelser med kvinnens nuværende forenklede dragt – osså med funktionalisme – (Er ikke Livets Er ikke «Livets {d}Dans» i dette samme der i de sidste 20 år er kommet frem i dansen? Harry Fett mente han kunde påvise sammenheng mellem mine kvinnetyper og de nutidens kvinner – I bevæ{ … }gelse f.ex. – Er ikke funktionalisme osså en fortsættelse af van de Veldes arkitektur. (med dens mange svage sider)»