Munchmuseet, MM N 2810

MM N 2810, Munchmuseet. Datert 27.7.1904. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2810 bl. 1r
    
    Kjære Ludvig!
 Hvordan gaar
det med aparatet – det
varer længe – Salaten er
nu atter blevet til Jord

    Varmen er så stærk at
Legemsøvelser og Våbendåd
må indstilles – Gudernes Trøst

    
    hilsen  Din Edv Munch

 

Munchmuseet N 2810 bl. 1v

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Kgl. Fuldmægtig Grønvold
    Stensgade 1