Munchmuseet, MM N 2838

MM N 2838, Munchmuseet. Datert 14.8.1906. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2838 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1
    KristianiaKristiania

 

Munchmuseet N 2838 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2838, s. 1
    Ho
    Ritterbad
    Bad Kösen,
    Sachsen Weimar


Kjære Ludvig    Send er Du snil
snarest Tegninger af
et Par Stole – samt
et Gulvt af et gammelt
passende Gulvtæppe \mønster/
samt Bordmønster –

    Kan Du ‹og› i Løbet af
et Par Dage få det istand –

    
    Din heng. Edv Munch

    Vend

 

Munchmuseet N 2838, s. 2

    Et lidet { … }Empiresybord
var godt  …  at have