Munchmuseet, MM N 2864

MM N 2864, Munchmuseet. Datert 28.2.1909. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2864 bl. 1r
    
    Kjære Ravensberg!
 Jeg har
osså naturligvis fået ‹Mas›
denne Henrik Lund – Jeg
får ikke mit Billede ud
{f}af ham – og jeg agter ikke
at forære ham Billedet –

    Det er da utroli hva han
kan b{u}y Folk – Han svarer
bare «Billedet er sendt» eller
«det skal sendes» og dermed
tror han det er ordnet

    
    Mange Hilsener  Din
    Edv Munch

    Kan D‹u› få ordnet dett‹e›?

 

Munchmuseet N 2864 bl. 1v

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1
    Kristiania