Munchmuseet, MM N 2869

MM N 2869, Munchmuseet. Datert 6.4.1909. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2869 bl. 1r
    
    Kjære Ludvig


    Vil Du gjøre mig den
Tjeneste at opspore
Petersen og Waitz Trykkeri
og bestille 20 Tryk af
hver Tegning – Det må
ikke være på det Glans-
papir han før har trykket
på – Mygt Papir der ikke
trækker – Jeg bestiller snart
flere –

     Din ‹hengivne› Frænde
    E Munch

 

Munchmuseet N 2869 bl. 1v

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1
    Kristiania