Munchmuseet, MM N 2881

MM N 2881, Munchmuseet. Datert 14.1.1910. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2881 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2881 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2881 bl. 2r

    
    Kjære Ludvig


    Jeg solgte igår «den syge
Pige» på grafisk Udstilling
for 300 Kroner – Dette bør
meddeles Bladene Det er
jo mærkeligt for en Gravur

    
    Mange Hilsener
    Din Frænde
    E Munch –
I Hast