Munchmuseet, MM N 2888

MM N 2888, Munchmuseet. Datert 31.12.1912. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2888 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1

    

 

Munchmuseet N 2888 bl. 2r
    
    Kjære Ludvig


    Fik netop Dit Brev – tak for det
Jeg reiser til Hvitsten – Det gjør mig
meget ondt at Du har havt det
så slemt – nu haaber jeg Du
blir fri for det slemme Tilfælde
{når}efter vel overstaat Operation –

    Jeg haaber Du snart blir så
bra at Du kan komme ned i
frisk Luft til Hvitsten eller
Kragerø hvortil jeg vel reiser om

    

 

Munchmuseet N 2888 bl. 2v

en 8 Dage –
    Jeg ved ikke om jeg faar Anledning
til at være med på den vistnok
meget interesante Udstilling – som
jeg vistnok har faaet tidligere Indbydelse
til gjennem en annen Maler.

    Jeg har jo lidt Frygt for at være
med på en Udstilling når der som
det synes ‹ledes› privat –

    
    { … }Mange hjertelige Ønsker om
snarli Helbredelse

    fra  Din gamle Vaabenbroder
    Edvard Munch