Munchmuseet, MM N 2904

MM N 2904, Munchmuseet. Datert 13.10.1920. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2904 bl. 1r
    
    Kjære Ludvig!
 Havde nok lyst
til Nizza men jeg tror jeg
kommer denne gang til at reise
hjemover over Tyskland – Mulig over
jul tar jeg mig en tur sydover

    – Her er varmt og lummert og
jeg holder på at kvæles af auto-
mobilstank – Jeg længter nesten
efter 20° kulde og ren luft!
– Så vi reise nu ikke som
før – Hvor lenge blir Du i Syden


    
    Mange ‹hilsner›  Din E Munch

 

Munchmuseet N 2904 bl. 1v

    
    Ludvig Ravensberg
    peintre artiste
    Chateau de Vernon
    Joyeuse
    Ardeche