Munchmuseet, MM N 2914

MM N 2914, Munchmuseet. Datert 8.9.1922. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2914 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    adr.
    Stensgd. 1

 

Munchmuseet N 2914 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2914 bl. 2r

    Jeg spiser Søndag Kl 5 men
forsøg at ringe 10 ½ Lørdag og Søndag
præcis
    
    Kjære Ludvig!


    Vilde gjerne konferere
med Dig – {H}Jeg har nu
fået en husholderske i
Kæmpeformat som

 

Munchmuseet N 2914 bl. 2v

tidligere har været hos
Sibben-Møller – Kanskje
Søndag { … }Middag?

    Ring mell præcis 11 ½
Lørdag – Jeg ser borgerkrigen
i Son raser fremdeles

    
    Din E M