Munchmuseet, MM N 2915

MM N 2915, Munchmuseet. Datert 23.1.1924. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2915 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Adr. Kgl. fuldm. Fr Grønvold
    Stensgd 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2915 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2915, s. 1

    
    Kjære Ludvig


    Sent men godt sender jeg
Dig og Din {F}far og mor hjertelig
tak for lykønskningerne til
min fødselsdag – Jeg ønsker ‹jer›
alle {g}rikti godt nytaar
og at Din mor får
lettelse for sin sygdom

    – Du får ringe op en
af dagene – og aftale en

 

Munchmuseet N 2915, s. 2

selvlavet middag – på
fåre{ … }koteletter eller beaf – vin du pays
– petits pois – vin rouge et blanc.
bringebærsyltetøi med fløde{ … }sjerry
café de ‹capitiliste› avec creme du pays

    Så kan Du få med den
længe savnede tegning –

    
    Mange hilsner til Dig og
Dine forældre

    Din Edvard Munch
Ringetid {10}11 form –
7–10 aften –