Munchmuseet, MM N 2920

MM N 2920, Munchmuseet. Datert 12.3.1927. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2920 bl. 1r

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2920 bl. 1v
    
    Hotel  …  de Russie
    via Bambino ‹Rom›    Kjære L.
 Hilsen fra
den altid evige stad –
Kan { … }hilse fra Livias
yndige boudoirer –
fra Democletians vældige
spisestue på hvis
marmorpla …  jeg spaserede
– fra Neros rum –
fra de lange gange hvor
{K}Caligula fandt på sine
grusomheder – Her er
godt at være –

     mange
hilsner til Dig og Din far


    Din heng. E Munch

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
     …  Stensgd 1
    Oslo
    Norvegia