Munchmuseet, MM N 2925

MM N 2925, Munchmuseet. Datert 1927. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2925 bl. 1r
    
    Kjære Ludvig!
 Jeg reiser bort
fra åbningsbesværlighederne af
udstillingen og h{ … }åber at vi
når det værste er over træffes

    
    Med mange hilsener til Dig og
Din far

    Din hengivne Edvard Munch