Munchmuseet, MM N 2926

MM N 2926, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2926 bl. 1r
    
    Kjære Ludvig
 Jeg har havt med
tandlæge at gjøre derfor har jeg
ikke været { … }til stede – Omtrent sikkert
er jeg at træffe i telefon på Skøien 12 ½
og enten kl. 9 aften på Skøien eller
Holmenkollen – Vi får ta en tur
oppe på Tryvandshøiden og Frognersæteren
igjen – Men skriv et kort med

 

Munchmuseet N 2926 bl. 1v

    Thorsteinsons sikre adresse så
sender jeg ham lidt –

    Prøv at ringe imorgen 12 ½ Skøien
Fredag

    
    Hilsen { … } Din Edvard Munch