Munchmuseet, MM N 2938

MM N 2938, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2938 bl. 1r
    
    Kjære Ludvig!
 Du må takke
Din far hjerteli fordi han har
foræret mig sin bok – Det vil
si jeg har ennu ikke funnet
{ … }det gådefulde sted hvor Du
har lagt den – Jeg har selv
kjøbt et exemplar og jeg læser
i den med overordentlig interesse { … }–

    – Du får give livstegn fra
Dig – vi skulde jo tage en tur

 

Munchmuseet N 2938 bl. 1v

    Du får komme ut en dag
– Jeg har en husholderske jeg
fikk gjennem Lindbæk
udmærket men nok vandt
til hans borgelige kredse
– Jeg selv længter efter min
selvlavede mat –

    Jeg håber {h}Du har det godt

     Mange { … }hilsener til Dig
og Din far – \Med hjertelige lykønskninger/

    Din Edv Munch

    i anledning ‹hans› værk –