Munchmuseet, MM N 2940

MM N 2940, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2940 bl. 1r
    
    Kjære Don Ludovice
del Ravensberg


     Kom ‹ned› s{ … }trax
– Hvis ikke {R}ring
eller kom Regina
kl. 5

 

Munchmuseet N 2940 bl. 1v

diskuteres
    Jeg reiser nemlig idag K 6 ½
men vil kanskje

    
    Din Edvard Munch

    Ring i Tilfælde Regina
hvis en annen Tid passer