Munchmuseet, MM N 2942

MM N 2942, Munchmuseet. Datert 23.3.1934. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2942 bl. 1r

 

Munchmuseet N 2942 bl. 1v
    Note
    Kjære Thiis,


    Her sitter vi to og
tenker på festdagen
og Olavs bekransningen
– og håber at vi alle
tre snart kan samles
igjen.

    
    Med de beste hilsener
og håb om fremgang for dig.

    Edvard Munch Note
    Sigurd Høst

    
    Direktør Jens Thiis
    Tostrups gate 20
    Oslo