Munchmuseet, MM N 2950

MM N 2950, Munchmuseet. Datert 20.12.1936. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2950 bl. 1r

    Hjertelige ønsker om god
jul og lykkeligt nytår til
Dig og Dine –


    
    Din      Edvard Munch

20-12-36 Ekely

 

Munchmuseet N 2950 bl. 1v

    
    Hr. Mussæumsdirektør
    Jens Thiis

    Tostrupsgd 23
    Oslo