Munchmuseet, MM N 2951

MM N 2951, Munchmuseet. Datert 1937. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2951 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Jeg skulde skrevet et længere
brev men jeg har ikke fået
ro. Sidst et helvetes mas
med skatten – Jeg er { … } reist
ned til den hyggelige  … 
Göteborg der har været så
storartet mod norske malere

    Det er  …  prægtigt at bo
det verdens hyggeligste hotel
Haglund
Romdahl har sørget
for at ingen forstyrrer mig

    Jeg har meget at overlægge
En hel omkalfatring af
mit levesæt – Det var godt
jeg itide tog mig sammen

    

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2951 bl. 1v

forat få orden på mine financer.
Ekely det er vidt besunget som
en milioneiendom – Det er
umuligt at få { … }solgt noget af
den da kloakforholdene er så
slette – Jeg sætter nu et gjærde
om hovedhuset og muratelieret
{ … }Jeg  …  ruller billederne i
de øvrige sammen og lar
Ekely voxe op til vildnis
Så behøver jeg ikke mand derute
det blir for kostbart.

    Jeg tror næppe jeg får 70,000 k
for hele eiendommen og da må
jeg jo gå fra hus og atelier.

    Jeg må prøve at finde mig
et litet sted på Hadeland
Foreløbig vil jeg prøve Ramme

    Jeg har været meget sliten
efter fødselsdagen og efter den
megen omflakken – Ja nu
er det skralt med vennerne
mine osså – Jeg håber Du
er forholdsvis bra – Jeg er osså
dårlig i beina men det har
andre årsager – Jeg er træt i hodet
og

     Ja mange gode hilsener til Dig og Dine
    Din { … }ven Edv Munch