Munchmuseet, MM N 2955

MM N 2955, Munchmuseet. Datert 27.6.1937. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2955 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Når Du om et par dage får
mit brev vil Du forstå at Din plan
for mussæum for mig ikke passer for
mine store og mangeartede arbeider –

    Jeg tabte jo osså for et par
år siden interessen for et sligt mus-
sæum – Det var efter mange viderværdig-
heter fra mange hold jeg opgav tanken

    Jeg vil opholde mig nu mest i Hvidsten
Aasgaardstrand og på reiser – Jeg trænger ro
 …  til arbeide.

    
    Mange hilsener til Dig og Dine
    Din hengivne Edvard Munch

27-6-37 Ekely