Munchmuseet, MM N 2963

MM N 2963, Munchmuseet. Datert 1938. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2963 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Jeg sendte igår en bil ned til
Dig forat hente Dig op til mig
Jeg hadde forskjeligt at snakke om –
Først finder jeg det nødvendigt at
Du som har beskjæftiget Dig såmeget
med min kunst får vite lidt om
den løgnkampagne og hævnkampagne som
har været drevet mot mig – Først i
de første år af århundrdet århundredet
og da især i 1905 – Det finder jeg absolut
nødvendigt og jeg vil ikke at denne
løgnkampagne sat igang af noen fordrukne
pøbler skal gå over til i «Norsk historie
af idag»

    Så var det om de påtænkte udstillinger
i London og Paris.

    Nu Du er i London vil Du vel
kunne ta Dig lidt af det.

 

Munchmuseet N 2963 bl. 1v

    Det ser jo ikke lyst ut med
uroen i Europa men vi får håbe
det gir sig –

    Ja så var det nok forskjelligt
annet vi skulde tale om som
rimeligt kan være.

    Når Du nu kommer igjen
sender jeg en bil efter Dig –

    Jeg har været meget ussel den
sidste tid og især i vinter – Jeg er lidt
bedre men  …  det er ikke godt for
mig at besøge Dig nu – Det får være
til senere

    
    Din hengivne Edvard Munch