Munchmuseet, MM N 2989

MM N 2989, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2989 bl. 1r

    Efter det lumpne Baghold
1902 – Resultatet af
en Sammensværgelse af
Kristiania Aristokratiet
(Det vil sige Grossererstanden,
‹Pengemagten›) og { … }de velklædte
Pengejægere vil { … }det
vare længe inden jeg
i Kristiania udsætter mit
Skind ved at udstille mine
kraftige Malerier –
Men jeg sender Gravurer
af og til spækket med
små monumentale
Karikaturer

 

Munchmuseet N 2989 bl. 1v

    Jeg pidskede ‹jer›
tidligere med Stokke
jeg skal nu pidske jer
med Skorpioner


    Jeg ber Dig som
Ven at o{ … }pbevare
mine Breve – og senere
stille dem mig til
selfølgelig om Du ønsker Til
Disposition – af mange
Grunde – osså
fordi
jeg udarbeider mine
Memoirer –

    
    Din EM