Munchmuseet, MM N 3020

MM N 3020, Munchmuseet. Datert 9.4.1943. Brev til Christian Gierløff

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3020 bl. 1r

    
    Kjære Gierløff


    Jeg vet ikke riktig om Du er i
Kragerø eller Trondhjem for tiden

    Jeg har lige til det sidste havt
lækre sager fra Dig på mit bord –
Ennu er der en rest af rochefortosten

    Jeg fik for en tid siden to
deilige flyndrer fra en forlægger i
Trondhjem. Du har vel havt Dine
fingre med i det – Du får hilse og
takke – Jeg har nok flere gode
venner i Trondhjem – Lysholm har
været der siden lang tid tilbage

    Hils ham og takk ham fra mig
Brevet har tat 14 dage – Du kjenner
mi{ … }t livs hændelser og Du kan ikke
undre Dig over at jeg har hemninger både
med hensyn til skrivning og til besøg hos

 

Munchmuseet N 3020 bl. 1v

folk og være omgjængelig –
    Jeg sender Dig to gravurer og en
tegning.

    Jeg har ikke mer af de gamle
berømte men de senere kan komme
op og bli berømte

    Engelskmanden fik kjøbt uten min
vilie en Madonna. Det var på min
udstilling i London – Siden har jeg ingen
solgt

    
    Mange hilsener til Dig og Dine  Din hengivne Edvard Munch

9-4-43 Skøien