Munchmuseet, MM N 3047

MM N 3047, Munchmuseet. Datert 30.1.1903. Brev til Emanuel Goldstein

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3047 bl. 1r
    
    Kjære Ven –
 Forhør Dig om
Ban{k}ger vil garantere {s}Salg –
– For Exempel for nogle hundrede
Kroner af mine {g}Gravurer – så
kunde jeg gjøre Umagen – Du har
ikke svaret på mit Spørsmaal –
om det er god Luft og ikke skarpt
i Wiesbaden – Jeg har her Influenza
– reiser muligt til Paris – Min
Hånd er endnu ikke læget

     Din E Munch

 

Munchmuseet N 3047 bl. 1v

    
    Herrn Schriftsteller
    Emanuel Goldstein
    Wiesbaden
    Gartenstr. 4 (6?)