Munchmuseet, MM N 3055

MM N 3055, Munchmuseet. Datert 31.3.1908. Brev til Emanuel Goldstein

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3055 bl. 1r
    
    Cher ami –


    Regnskabet ordnes bedst
således – 10 Kr fik Du deraf
skal Du have 5 for Sovevognen
– 6 Kr går til Hotellet det
er rigeligt – Hotellet kostede 2 x 5
det er 10 + 2 { … }eller 3 for Kaffe –
det gjør omkring 18 i Efterkrav
for Kufferten –

     Hilsen  E M.
Mathematiker + Filosof

 

Munchmuseet N 3055 bl. 1v

    
    Her Forfatter Emanuel Goldstein
    Grosserer Goldstein
    Nielsjuels gd { … }3
    Kopenh{ … }agen