Munchmuseet, MM N 3058

MM N 3058, Munchmuseet. Datert 21.11.1908. Brev til Emanuel Goldstein

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3058 bl. 1r
    
    Kjære Goldstein


    Desværre har jeg ikke fået
Indbydelseskort af Jastrau
ennu – så jeg har måttet sende
nogle Brevkort – Jeg må da
være sikker på at disse gjælder
– Ellers vilde jeg jo narre Din Far –
– Jeg venter på «Alruner»
som jeg vilde sende Fru Thiel
– { … }Kom op i morgen og
fortæl lidt fra Udstillingen

    
    Din Edv Munch

 

Munchmuseet N 3058 bl. 1v

    
    Forfatteren Emanuel Goldstein
    Hr. Grosserer Goldstein
    Vestrebrogade 2