Munchmuseet, MM N 3075

MM N 3075, Munchmuseet. Datert 22.10.1917. Brev til Emanuel Goldstein

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3075 bl. 1r
    
    Kjære Goldstein


    Tak for kortet – Skal
telegrafere når jeg kommer
Vil Du være så snil
at bestille for mig
 …  Sovepladse (helst første Kl.)
til Stockholm og derfra
ankomstdagen til Kristiania
– Jeg reiser over Stockholm
da det er den eneste maade
at kunne sove sig
frem på til Kristiania
– Jeg reiser fra Kjøbenhavn
den 2den November – aften
altså via Malmö
og fra Stockholm 3de
November
til Kristiania –

    
    Paa gjensyn!
    Din hengivne
    Edvard Munch

 

Munchmuseet N 3075 bl. 1v

    
    Forfatteren E. Goldstein

    {Kjøben}Kristianiagade 4
    Kjøbenhavn