Munchmuseet, MM N 3088

MM N 3088, Munchmuseet. Datert 1908. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3088, s. 1

    
    Kjære Frue


    Tak for Underretningen!
    Tør jeg bede Dem {se}passe
på at mine Billeder
blir sendt som Ilgods
til M  Moderne Kunsthandlung
    München Göethestrasse 64

    Jeg har telegraferet i den
Anledning men det er
yderst vigtigt at Billed{ … }erne
kommer afgaarde strax

    Der er 6 Billeder –

 

Munchmuseet N 3088, s. 2

    
    
    Med megen Tak og
hilsen Deres ærbødige

    Edvard Munch