Munchmuseet, MM N 3089

MM N 3089, Munchmuseet. Datert 1909. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3089 bl. 1r
    
    Kjære Thiis!
 Jeg vilde i
Telefon bedet Dig konferere
med Bergens Kunstforening
– Denne har ifjor {b}lovet
mig den halve Entre hvilket
jeg forudsætter dennegang altså
er gjældende – I Lighed med
Trondhjem burde osså Salg
forudsættes – Det skulde jo
blot være rimeli når så

 

Munchmuseet N 3089 bl. 1v

stor Udstilling arangeres –
Billeder, Kasser og Rammer
lider – Tidligere har jeg havt
større Udstillinger uden
nævneværdi Resultat –

    Vil Du være så snil at
pr Telefon at meddele { … }Bergen
disse Ting –
  Mange Hilsener
    Din ven E Munch