Munchmuseet, MM N 3121

MM N 3121, Munchmuseet. Datert 1932–1933. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3121 bl. 1r

    
    Kjære Thiis


    Jeg synes Du burde benytte anledningen
til at kjøbe til galeriet af den tyske
utstilling – Det blir ikke så let at
finde slig anledning – Det er jo naturligt
når vi tænker på hva vi skylder tyskerne
gjennem 100 år – Fra Dahl og nedover.

    Tyskerne er nu i en kraftanspænnelse og
det vil være heldi at have noget fra
denne periode –

    Tænk hva vi osså ellers i f.ex. musik
skylder dem – Vi har h{ … }avt en
stor periode af fransk kunst men det
kan bli en tysk stor periode – især efter nederlaget –

    Jeg håber Du er bedre og har det godt
– Du har ialfald den gode { … }hyggelige kamerat
fra vinlandene til trøst – Jeg må leve en
hel klostertilværelse uten denne min gamle
kamerat – og jeg må desværre si at det er den
eneste måte at leve på

    
    Din hengivne Edv Munch

    P.S. Tak for igår – Som medlem af sekten
vegetarianerne sier jeg omvend Dig! fra kanibalismen – Spis ikke Dine
onkler tanter og små kusiner med blanke øine – men spis som lammet lilien, lillekonvalen
og græsset –

    Du er jo igrunden allerede halvt vegetarianer
Cognac, burgunder og champagne er jo druens blod