Munchmuseet, MM N 3125

MM N 3125, Munchmuseet. Datert 1933. Brev til Jens Thiis

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3125 bl. 1r
    
    Kjære Thiis!


    Hjertelig tak hilsener og
gode h ønsker – Ha det rikti
godt Du og Dine på det nye
år og tak for det gamle
Det var et inholdsrigt år
for mig

    
    Din hengivne Edvard Munch

Ekely December 33