Munchmuseet, MM N 3129

MM N 3129, Munchmuseet. Datert 21.12.1907. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3129 bl. 1r
    
    Lieber Herr Kollmann


    Ich habe Ihnen heute leider
nicht getroffen – und musz
schnell nach Warnemunde
fahren alz wichtige Briefe
für mich dort liegen –

    Ich { … }werde { … }in etwa 8 Tagen
wieder hier eintreffen –
Mit besten Wün{ … }schen fur Weihnachten

    
    Ihr  Edvard Munch

 

Munchmuseet N 3129 bl. 1v

    
    Hrrn Albert Kollmann

    hier
    Schiffbauerdam 2