Munchmuseet, MM N 3132

MM N 3132, Munchmuseet. Datert 14.11.1907. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3132 bl. 1r
    
    Lieber Hrr Kollmann!


    An Samlung Kollmann
heute ein mit besten Grusz
abgeschieckt

    
    Ihr E. Munch

    Ich fahre Morgen fruh nach
Warnemunde –

 

Munchmuseet N 3132 bl. 1v

    
    Hrn Albert Kollmann

    Berlin
    Pension Plath
    Schiffbauerdamm 2–(3)