Munchmuseet, MM N 3133

MM N 3133, Munchmuseet. Datert 13.11.1907. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3133 bl. 1r
    
    Lieber Hrr Kollmann!


    Ich konnte leider nicht
damals abfahren – werde wohl
Morgen nach Warnemunde
fahren – Bitte s. fr ein an
mir angekomne Brief an
Bauer an Warnemunde schiecken –

    Die Ausstellung hier sieht ganz
gut aus –

    
    Herzl. Grusz  E Munch

 

Munchmuseet N 3133 bl. 1v

    
    Hrrn Albert Kollmann

    Berlin
    Schiffbauerdamm (2)
    Pension Plath