Munchmuseet, MM N 3163

MM N 3163, Munchmuseet. Datert 1909. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3163 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 3163 bl. 1v

    Viele freundliche
Grusze aus Hardanger


    
    Edvard Munch


Thorsdag { … }11-7-09

    
    Hrrn Albert Koll{ … }mann

    Adr Cafe Bauer
    Unter den Linden
    Berlin