Munchmuseet, MM N 3183

MM N 3183, Munchmuseet. Datert 11.6.1912. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3183 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 3183 bl. 1v
    
    Lieber Hrr K.


    Die Dekorationen
werden jetzt auf-
gehangen. Schreibe
Morgen –

    
    Viele herzl. Gr.
an Ihnen –

    Ihr E Munch

    
    Hrrn Albert Kollmann
    Johannesstr.
    Baeseler Hof
    Christl. Hospiz Johannesstr
    Köln