Munchmuseet, MM N 3185

MM N 3185, Munchmuseet. Datert 8.7.1912. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3185 bl. 1r
    
    Lieber Hrr Kollmann!


    Viele Danke fur Brief und
für Ihr lebhaftes Interesse fur
mein Kunst – Ich schreibe heute
Abens Ihr einen langen Briefen
– Kein Zeit ist m ist mir
ubrig gewesen – Aber jetzt wird
es besser –

    
    Viele hrz. Gruszen
    Ihr Edvard Munch

 

Munchmuseet N 3185 bl. 1v

    
    Hrrn Albert Kollmann
    Baeseler hof
    L{ … }utheransk Hospiz
    Johannesstr.
    Koln