Munchmuseet, MM N 3200

MM N 3200, Munchmuseet. Datert 18.3.1904. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3200 bl. 1r
    
    Lieber Hr. Kollmann!


    Mein Adresse ist:  Hotel Erbprinz
    Marktplatz. Weimar –

    Wann denken Sie zu kommen?
    Schreibe morgen mehr!
    
    Besten Grusz  Ihr
    Edv. Munch

 

Munchmuseet N 3200 bl. 1v

    
    Hrn Albert Kollmann

    Berlin
    Borzig Str. 5