Munchmuseet, MM N 3223

MM N 3223, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3223 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 3223 bl. 1v
    
    Sehr geehrter Hrr!


    Bitte gefälligst
Briefe an mir
an meine
neue Adresse:
    Leipzig poste
    restante zu
schiecken –

    
    Hochachtungsvoll
    Edvard Munch

    
    Poste restante
    Hauptpost
    Köln