Munchmuseet, MM N 3231

MM N 3231, Munchmuseet. Datert 1913. Brev til Albert Kollmann

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3231 bl. 1r
    
    Lieber Hrr Kollmann


    Ich danke { … }Ihnen
herzlich fur das schone
Glasbild

    Es ist sehr fein
Eine schone Erinnerung um
schone und belebten
Tagen –

    Schreibe Ihnen so bald
ich Ruhe bekommen wieder
zu –

    Ich habe zu viel zu
thun – alles musz verein-
facht werden –

    
    Viele freundschaftliche
Gruzsen
 Ihr Edvard Munch