Munchmuseet, MM N 3248

MM N 3248, Munchmuseet. Datert 1933. Notat.
Filologisk kommentar: Blåkopi. Tydeliggjøringer og endringer med svart penn. Vedlagt brev til Høst

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3248 bl. 1r

    I

    8 Eiendommene og millionerne

    Det ville være af den største betydning
for mig og bidrage i høi grad til at jeg
fik lidt arbeidsro at det blev oplyst at
om den sande sammenhæng med mine
milioner og mine 8 luxuseiendomme –

    {Jeg}\Det/ har mistet { … }stødt mange venner
her og i Tyskland (Gustav Schiefler)
de overdrevne ustanselige man kan si ondsindede beret-
ninger om mine masse eiendomme og
mine milioner – Så sent som ivår kom
en der sto sog{a}\a/r stod mig nær og sa:
Jeg trodde De havde sex eiendomme –

    Mine årelange motforklaringer har
intet nyttet – Det volder mig og
har i årrækker voldt mig den største
skade – Jeg plages hele året rundt
af skatteligningen på en som jeg syns
helt unødig måte – og der er slægtninge
der er kommet helt i vildrede på grunn
af disse løgn{ … }e – De vet ikke er blit vildlet
af Dem og  …  vistnok i tro på løgnerne bygget
sit liv herpå

 

Munchmuseet N 3248 bl. 1v

    II
8 Eiendommer og milionerne


    Tiltrods forat man kjender de dårlige
tider og vet at Tyskland er lukket så
mener man at jeg kan nårsomhelst
sælge billeder til de høieste priser nårsomhelst

    Det nytter heller ikke at fortælle at
jeg har ‹absolut› mine billeder nødig
til mit arbeide – Jeg har mest skitser og
 …  utkast til store vægmalerier og til andre
billeder

    Jeg kjøbte Nedre Ramme da jeg
forlot Kragerø fordi jeg måtte have plads
til mit friluftsatelier og forat fuldføre
Aulabillederne Kommentar – Her fandt jeg motivet
til Alma Mater og kunde give
dette billede samme jordbundne karakter
som Historien fik i Kragerø – I paranthes:
Som Historien beherskedes af Modellen
skipper Børre beherskedes Alma {m}Mater
af et intryk fra hedemarken – I 18 års alderen
Jeg tegnede da en bondekone med barnet på arm
hun gav holdningen til kvinnen i Aulabilledet Kommentar
Alma Mater fandt jeg ikke helt som jeg
vilde – Derfor beholdt jeg Nedre Ramme

 

Munchmuseet N 3248 bl. 3r

    III
Otte eiendommer og milionerne


    ‹J›eg har helt til nu gjort nye
utkast til Alma Mater med tilføielse af
barnegruppen til venstre – Desuten har
jeg der under arbeide store billeder blandt
u{ … }\tkast/ annet badebilledet hvoraf Galleriet har
et ut{ … }\kast/ – Jeg maler ofte op til 30 år
p{å}\å/ mine billeder – I Aasgaardstrand { … }står
i atelieret billeder fra 30 år tilbake som jeg
malte på isommer – Ekely har jeg til mine
træskur friluftsatelierer {t}atelierer for lithografisk
og raderpresse samt et stort atelier –

    Jeg trænger stor plads til disse – osså for
brandtilfælde – I Aasgaardstrand har
jeg en liten faldefærdi hytte og et faldefærdi
atelier på leiet grunn – Her har jeg i
over 30 år arbeidet på livsfrisen og andre gamle
motiver –

    Så atter til milionerne{–}\!/ De forholdsvis
meget få {p}\p/eng{e}\er/ jeg har trænger jeg høili\g/ forat kunne
hold\e/ vedlige disse store arbeider – Det er så
litet at jeg med uro imøteser at der snart
meget snart må tages en afgjørelse og at
jeg simpelthen må pakke sammen