Munchmuseet, MM N 3268

MM N 3268, Munchmuseet. Datert 1909. Brev til Sigurd Høst

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3268, s. 1
    
    Kjære Høst!


    Jeg har atter været
på en liden Trip i
Aasgaardstrand – Jeg traf
der Din Svigerfader ivrig
beskjæftiget med at omhugge
og omtømre Huset sit –
Det har han holdt på
med længe – Jeg havde
forresten liden Tid –

    Du må ikke tro at
jeg i Kristiansand hengiver

 

Munchmuseet N 3268, s. 2

mig til Livets Glæder – Efter de
Mishandlinger jeg har
lidt for Prøver i den
Retning gjør jeg nok ikke
det – {og}jeg finder mig bedre
{i}ensom i min store Leilighed
sammen med mine
Malerier – Vi har osså
Terror-{ … }Domstole og i
Kristiania f Damefif
der gjerne trækker på
sig blodrøde Handsker og
gjør Skarprettertjeneste –

    Jeg har en liten Udstilling
i Kristiansand – og af og

 

Munchmuseet N 3268, s. 3

til når Ensomheden blir
for trykkende her – tar jeg
mig en liten Søtur –

    – Har Du fået mit
Brevkort? – Jeg vet ikke
hvordan Du ønsker min
Udtalelse om Astrup
Jeg likte meget godt
Dit Billede – og Billederne
hos Meyer der forresten
hang meget daarli –
– Imidlertid {h}fik jeg
Indtryk af hans Personlighed
– Jeg { … }fik osså gjennem
nogle Billeder af en bleg
underli Fyr hvis Navn
jeg har glemt – i Berge\n/

 

Munchmuseet N 3268, s. 4

men Indtryk af Astrups Kunst
– da jeg formoder denne unge Mand
er inspireret af Astrup – { … }I Udlandet
tænkte jeg ofte på lignende
dype { … }Stemninger og Landskaper i
{ … }Norge – og havde tænkt at ville
netop male noget lignende – og ser
altså at Astrup allerede har været
inde herpå – Det {Jeg}Desværre at min
Helbred er slig at jeg lidet kan være
andre til Nytte – de vigtigste Arbeider
selv Breve ligger blir liggende –
Jeg tror ikke \jeg/ mindst må have
2 År på min Rep{ … }aration –

 

Munchmuseet N 3268, s. 5

    Hvad jeg har gjennemgået
under hi{ … }n Kvinde\s/ Behandling
kan { … }ingen ane – og jeg
har forinden Krakket ifjor
hele Tiden været syg –
– Det skulde være morsomt
om det kunde ordne sig
med Dit Besøg – bare
jeg nu blev så rask
at det kunne være
Dig til  … Hygge – og vi
kunde  …  snakke sammen
som i gamle Dage –

    Har Du seet noget til
Meyer? Det vilde jo
være bra alligevel om

 

Munchmuseet N 3268, s. 6

jeg kunde blive sælge mere
– Pengene går forfærdeli
fort, men jeg må ta Hensyn
til Helsen – og om et Par
År er de vel væk –

    – Kunststrømningerne går
jo i Bølger – så det nok
kan komme en Periode hvor
min Kurs { … }står lavt –
Se Rembrandt – der
døde uagtet –

    Endeli kan jeg sende
Schetelig den røde Pige –
– Har Du hørt nærmere
om Kunstforeningen

 

Munchmuseet N 3268, s. 7

    Azor Hansen er kanske
ikke blid på mig da
jeg sa hans Billeder var
vasne i Farven –

    
    – Mange Hilsener til
Dig Din Hustru og Børn
– og til Hr Meyer

    Din hengivne
    Edvard Munch