Munchmuseet, MM N 3294

MM N 3294, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Johannes Roede

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3294 bl. 1r

    
    Hr overretssagfører Jos Roede


    Jeg opholder mig nu i Aasgaardstrand
fjærnt fra det modbydelige hul Ekely –

    Jeg arbeider fremdeles med skatten
Ikke fordi det is i sig selv er så vigtigt
men fordi  …  det { … }har gjort målet fuldt
og jeg forstår at der står ildesindede kræfter
bag – Så gjør jeg det fordi denne sag kan
ha tilbagevirkende virkninger –

    Jeg skjønner jeg er omringet af skumlere
og at det er let at angribe mig –

    Hvordan i alverden skal jeg på kommando
få repeteret alt det jeg grundigt har overveiet
for ¾ år siden –

    Hvis Det er nok så at skattevæsenet
gjør sin pligt til gavn for lannet –
Men det må huske på at der må
overveies og ikke brutalt slå en streg ov
over enhver beregning – Ja da kommer de
lettere fra det og slipper at tænke


    Jeg arbeider nu på mit arbeidssted i

 

Munchmuseet N 3294 bl. 1v

i Aasgaardstrand – Hvor jeg malte året rundt i det
betræffende skatteår

    Dette sted er udelukkende arbeidssted
Jeg bor på hotel – Det lar sig vanskeli
bebo – A Alt her er naturligvis gjennem
tiderne stærkt forfaldet – Jeg måtte bekoste
reparation på det lige før skatteåret. Det kostet
circa 1500 kr    Huset holdt på at reise tilsøs
s Her har gjør studier til livsfrisen og {f}Freia-
dekorationerne – Jeg maler nu færdig et
par billeder som jeg arbeidet på skatteåret
og det kan umuligt sælges –

    { … }Det er en selvfølge at udgifter her som
lys og varme og reparationer må fraskrives –

    De får da sandeli finde sig i at trække
fra utgifter især når de har tjent så enormt

    – Jeg har talt med folk her som mener
det lar sig let gjøre at la mig skattelægge
her – Jeg er fraflyttet Ekely for lang tid siden
og opholdt mig på Hvidsten – Jeg tænker at
la hele eiendommmen voxe vildt op – Jeg vil
blot ha vagtmand der blot skal gå mig
til hande og holde vagt – Jeg kommer til at
opholde mig her og på Hvitsten –

    Her har jeg elektricitet for 200 kr – Desforuten
kommer varme med endel andre utgifter til maleriet
Har skatåret her været 300 kr – Så kommer reiser 500 kr

 

Munchmuseet N 3294 bl. 2r

    Det er ingen annen end jeg der kan
ha noen mening i hvordan jeg
brug benytter min altmuligmand
Stellet i haven er jo en bagatel og
mig helt ligegyldigt –

    Ligeledes er det blot jeg der kan
fortælle hvorfor jeg må ha såmeg{t}et
elektrisk kraft – Skumlere kan snakke

    Jeg syns forresten et blik herute skulde
være nok til at overbevise folk om
berettigelsen af mi{n}t overslag –

    Når så udgi{ … }fterne har havt et
sligt enestående resultat kunstneriskt
og pekuniært forstår jeg ikke i alverden
hvorfor skattevæsen{ … }et vil ødelægge min tid

    Tænk her befatter skattevæsenet
sig med noen poteter der kan kjøbes
for 20 kroner medens mandens hjelp til
mig ikke kan værdsættes –

    Man mener her at jeg let {h}kan
ordne det slig at jeg skatter her

 

Munchmuseet N 3294 bl. 2v

    På Hvidsten er det jo ganske oplagt –
Der er skatten 20 % her 5 %.

    Hvordan mener De jeg kunde ordne
det –

    Jeg har jo længe { … }sagt til alle
at jeg har fraflyttet Ekely – Folk som
søger mig får { … }altid vide at jeg
ikke bor der længer –

    Hvordan skulde jeg forholdt mig disse
3 månder forat få ordnet det her

    Det var naturligvis bed bedst. Så er
det her så udmærket at jeg kan
konferere med ligningsvæsenet.


    
    Venligst hilsen
    Deres Edvard Munch

    Hvordan blir det med den mand
der vilde kjøbe et billede –? Det kunde
kanske gå med et strandbillede herfra