Munchmuseet, MM N 3307

MM N 3307, Munchmuseet. Datert 4.2.1943. Brev til Kristian Schreiner

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3307 bl. 1r

    
    Hr professor Kristian Schreiner

    Løvenskiolds vei 7

    Lilleaker
    Bestum

 

Munchmuseet N 3307 bl. 1v
      
Munchmuseet N 3307 bl. 2r
    
    Kjære professor Schreiner!


    Tusind takk for Deres beredvillighet til at
hjælpe mig.

    Jeg har alltid kommet godt ud af
de{r}t med Flod og jeg tviler ikke på at
mener det godt når han tilbyr mig at
hjælpe med jordarbeidet

    Men det er helt un{ … }ødvendigt og
kunde skade mig meget.

    Han skal ha takk for at han vil
lette mig med skjemaene

    Med hensyn til jordarbeidet så
er det slig:

    Jeg blev forvirret af alle disse
noti{ … }ser i aviser forordninger om matauking
og snak fra alle kanter så at jeg
kom ind i en malstrøm der bragte
mig ind i et vældigt stræv og slit

    Det hele blev helt molboeragtigt

 

Munchmuseet N 3307 bl. 2v

Det er jo ikke mer end circa 5 mål
at dyrke og dette greier jeg slv selv
ved at ha en mand

    Men man må ikke forlange
formeget

    Når 3 voxne karer slet med disse
få mål er det jo rent molboeragtig

    Her er rundt omkring mig haver
og eiendomme hvor folk steller
uten at overanstrænge sig

    De får god tid til at greie med
sit egentlige arbeide og sine egne
interesser –

    Min nabo på Hof gård sa
til mig da jeg spurte ham om hvordan
han havde det – Jeg har det bra sa
han og har litet at gjøre –

    Han har stor have og er en af
de største gårdbrukerne i Aker

 

Munchmuseet N 3307 bl. 3r

    Jeg slipper desværre ikke ut
med veden enda jeg fik alt det
jeg bad om – Jeg stænger { … }både
muratelieret og annen etage

    Det blir altså intet for mig at
gjøre i disse rum i vinter men
jeg har jo havt god nytte af dem

    Jeg har fåt greie på mange vigtige
gravurer og billeder og har kunnet stelle
med træsnit – Jeg fandt blandt annet
frem «aske»


    Havde jeg ikke havt mit arbeide
og livsværk at stelle med og værne
om havde jeg nok funnet et bedre
sted for mig end her

    Her på Skøien lægger tågen sig tykk
over høiderne – Det kan man se

 

Munchmuseet N 3307 bl. 3v

fra Eke{ … }berghøiden der er fri for
tåge –

    { … }Jeg havde jo ofte tænkt at slå
mig ned der – Så blev det da Ekely

    Jeg greiet mig nokså godt med
min bronchit og katarrh overalt h{ … }vor
jeg var ellers – Her blir jeg dårligere
og fik denne plagsomme sygelighet

    Jeg havde meget som jeg gjerne
vilde talt med Dem om men
desværre hindrer min hals og sygelighet mig
i at ha en udtømmende samtale

    Så får vi prøve lidt af gangen
    Jeg får se at få en liten passiar
med Gaugin – \Vi får træffes snart igjen/

    Tusind takk for den deilige
Baune

    
    Deres hengivne  Edvard Munch

Ekely 3-{1}2-43

 

Munchmuseet N 3307 bl. 4r

    P.S.
    Norge er et bjergrigt og kuperet land
Kun på Ekely er et litet {d}Danmark
hvor alt skal pløies – Så mener folk.

    Ja nu har vi tåge igjen
over Skøien – Sligt er været nu
fortiden næsten altid – På Nordstrandhøiden
er klarvær

 

Munchmuseet N 3307 bl. 4v

    Foruten de nævnte 5 mål har jeg jo
en masse frugttræer og busker rabarbra og
asparges og eng og beite til kua – Så er
det parken hvor jeg hugger ved