Munchmuseet, MM N 3321

MM N 3321, Munchmuseet. Datert 15.6.1934. Brev til Karl Wefring

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3321 bl. 1r
    
    Kjære Wefring!


    Hjertelige ønsker om god bedring fra
Din gamle ven og fra den nye Alma mater
jeg nu tar fat på

    
    Din hengivne  Edvard Munch

15-6-34 Ekely