Munchmuseet, MM N 3332

MM N 3332, Munchmuseet. Datert 1.9.1906. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3332 bl. 1r


    Maleren Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1.
    Kristiania
    Norwegen

 

Munchmuseet N 3332 bl. 1v
Note
    Rococco – el. Empire
Stor stue.

    Dragestil.
Bjørnefæl.

 

Munchmuseet N 3332 bl. 2r
    Bad Kösen Thüringen


    Kjære Ludvig


    Vil Du så snart som muligt
sende er Du snil sætte D{ … }ig i Bevægelse
for og gjøre nogle Udkast til { … }Gjengangere
der er endnu et Par Dage Tid –

    Vil Du sige mig hvad rigtig Sagkyndige
mener om det er heldigt at sætte
gammelnorske  …  Møbler (med Dragesnirkler
ind i den gam{ … }le Patriciergaard)

    { … }Vil Du så være så snil {at}i Løbet
af 8 Dage at gjøre nogle passende
Udkast til Hedda gabler møblementet og
{ … }give mig nogle karakteriske Vink –

    

 

Munchmuseet N 3332 bl. 2v

Jeg skal til Gjengjæld lægge tilside
noget for Dig til en mulig liden Reise hid –

    Mi{n}t ødelagte Nervesystem og min Omflakk
gjør at jeg desværre ikke f{ … }år ordne med
Guldet men det kan kanske komme –

    Men se altså at skaffe tilveie hvad Du
‹kan› – Hedda Gabler kan være et
moderne Norskt Hjem med mulig \moderne/
Trækon{ … }struktion – Der kan være forenet
‹med› gode moderne møbler osså og
en Del eftergjort {n}Norsk Stil –

    Hvad Du kan skaffe af Oplysninger med
Hensyn til Gjengangere må sendes i Løbet
af 3 Dage –

    
    Din hengivne  Edv. Munch
Bad Kosen