Munchmuseet, MM N 3359

MM N 3359, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3359, s. 1

    
    Kjære Axel Romdahl


    Takk for brevet! Det var
hyggeligt at få høre fra Dig –

    Ja det kan nok hænde at
jeg i løbet af vinteren tar veien
til Göteborg en dag – Det vanskelige
med mig er det Du kjenner til:
min «{ … }hemming» i retning af selskabelighed

    Jeg kan ikke desværre greie annen
end den at sidde i et kafehjørne
med en ven – Det har ikke givet
sig med årene – Ja «{d}Det syge barn»
Det er igrunden pudsigt – Jeg er jo
absolut b mot alt hvad der heter
fabrik af bilder – At m gjentage
billeder til salg – Men jeg sier «man
skal aldrig si aldrig» – Og jeg har oftere

 

Munchmuseet N 3359, s. 2

mine billeder – Men p det er altid
en utvikling og aldrig det samme –
Jeg bygger et billede på et annet.
Som med {d}Det syge barn Det der
er i vort galeri har jeg holdt
på med et år – Hvor utallige
gange er det ikke malt om og
skrabet ut –

    Tilslut holdt jeg op da det
simpelthen { … }ikke var muligt at
male mer på det –

    Jeg havde ikke fåt hva jeg
havde villet – Men sjælen var reddet!

    Billedet var længe kraftigere og
mer farverigt –

    Derfor kunde jeg fortsætte at
male på dette billede – men nu
på forskjellige læreder –

    Ja priser! – Der har været
mærkelige priser for billeder de
senere år – 15,000 kr er svært men
jeg tror om ikke en { … }sælger så

 

Munchmuseet N 3359, s. 3

vil det holde prisene
    Jeg selv har blot fåt 2000 kr
tilsammen for de 3 billeder i vort
gale{ … }ri, Thiels og Eders –

    Om jeg selv vilde eie et malte
jeg nok et – Først efter umådelige
overtalelser næsten trudsler lod jeg mig
bevæge til at sælge det til Dresdengalleriet
for den tilbudte sum af 25,000 kr –
Det var jo svært – Jeg reiste 2 gange
til Dresden for at få direktøren fra salget

    { … }Nu hører jeg at billedet skal være
sat i kjælderen –

    Jeg har malt ennu et billede
efter at dette blev solgt –

    Dette svor jeg på ikke at skulde
gi fra mig –

    Nu lod jeg mig overtale til
at sende det til Carneigeudstillingen
– Jeg har fåt brev fra Di direktøren

 

Munchmuseet N 3359, s. 4

der i høie ordelag udtrykker sig
og andres begeistring for billedet –
Og det ser næsten ud som om jeg
kan vente et tilbud om kjøb – og da
sandsynligvis til Ga Carniegegaleriet

    Ja hva skal man si – Det er
høist pinlig at si nei –

    Alle disse billeder er { … }forskjellige –
Enkelte bebreider mig at jeg har
malt så mange – Men sier jeg: når jeg
er så fyldt af dette billede –
Og – Er ikke dette ligeså godt som at
male hundreder af æbler eller { … }fioliner
på et bord –

    Forøvrigt:– Er det slig at en
maler h i virkeligheten blot maler
et billede? Hvad er det som gjør at
dette billede slår overalt enten det
er i malerier eller gravurer?