Munchmuseet, MM N 3400

MM N 3400, Munchmuseet. Datert 1896–1897. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3400 bl. 1r
    
    Cher Monsieur!


    Avec mille reme{ … }rciements
je vous envoy vot{ … }re Photografie
et une epreuve de lithografie
que j’{e}ai fait – Je vous prier
m’es‹{x}c›user que c’est venue
si tard – Je {c}l’est gardé dans ‹cet›
l’espoir ca faire plus complét –

    – Ma{ … }intenant il y’ avait
plusiers qui { … }a { … }trou{vai}vé
le lithografie bien – et je
ne veux pas tarder d{ … }e vous l’envoyer