Munchmuseet, MM N 3403

MM N 3403, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3403 bl. 1r

    
    Cher Monsieur


    Je vous envoye maintenant
le declaration pour l’exposition
‹a› Institut Carnegie

    – Je v{ … }oudrais bien etre
permitét Kommentar un peu plutard
quelques changement des
titres que faire –  … 

    J’espere que c’est posible?
Je viendrais peutetre au